logo jaojeng168

jak kupić amerykańskie obligacje

W przypadku Stanów Zjednoczonych można mówić o dezinflacji, która umacnia się od początku 2023 r. Choć najnowszy odczyt za grudzień pokazał, że inflacja wzrosła o 0,3 p.p. M/m, co stanowiło wyższy od konsensusu ekonomistów poziom, tak wśród ekspertów rynkowych dalej dominuje przekonanie o słabnięciu inflacji. Kontrakty terminowe na dziesięcioletnie t-notesy, podobnie jak na niemieckie Bundy, nie są przeznaczone dla małych traderów, więc zainteresowanym takim instrumentem tak naprawdę pozostają kontrakty różnicowe. Oczywiście musisz pamiętać o tym, że indeksy obligacji są specyficzne i zachowanie ich kursu może być niezrozumiałe dla osób, które wcześniej nie miały doświadczenia z takim instrumentem.

„O obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć, jak inflacja rośnie” – powiedział Adam…

Cena rynkowa spada, ponieważ rynek dyskontuje nadchodzące i w zasadzie już nieuniknione podwyżki stóp procentowych przez Fed, przez co na rynku pojawią się emisje dziesięciolatek z lepszym oprocentowaniem. Tak więc – nadzwyczajny trend wzrostowy rentowności amerykańskich obligacji może oznaczać tylko jedno – ich notowania są w trendzie spadkowym. 10-letnich obligacji skarbowych USA jasno widać wzrost rentowności od drugiej połowy 2020 roku, który mocno przybrał na sile w pierwszym kwartale 2022 roku, co oczywiście nie jest przypadkowe.

Dlaczego notowania amerykańskich (choć oczywiście nie tylko) od wielu miesięcy spadały, a ich rentowność rosła?

jak kupić amerykańskie obligacje

Po kliknięciu pokazuje się kolejne okienko, w którym – po zaznaczeniu fiszki „koszty” – widzimy już wszystkie możliwe obciążenia, a nie tylko opłaty transakcyjne. Dla uzupełnienia wiedzy warto zajrzeć do zakładki „instrument”, gdzie  znajdziemy dodatkowe informacje, takie jak na przykład częstotliwość wypłaty odsetek. Oczywiście do tego zysku – gdybym chciał go przeliczać na złote polskie – będę dodawał (albo od niego odejmował) różnice kursowe. Przewalutowanie pieniędzy u maklerów kosztowało mnie 0,5% spreadu, gdy będą do mnie wracały – zapłacę drugie tyle. Międzyczasie dolar umocni się w stosunku do złotego (czyli gospodarka amerykańska poradzi sobie lepiej niż polska) – dodatkowo zarobię, licząc w złotych. Część portfela przewidziana na inwestycje własne czy też spekulacyjne jeszcze na dany moment nie została uruchomiona.

Stany Zjednoczone – obligacje skarbowe

jak kupić amerykańskie obligacje

Moje oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych są zbieżne z rynkowymi i dlatego postanowiłem dokonać nowej inwestycji w ramach portfela publicznego. Dodatkowo podobne operacje przeprowadzamy też na niepublicznym koncie IKE ( na koncie żony). Jeżeli rynek się nie myli to przed nami znaczący spadek rentowności obligacji. Każda nowa seria będzie generowała niższe odsetki.

  1. Posiadana przez nas obligacja jest bowiem tak słabo oprocentowana nie tylko ze względu na hamującą inflację, ale też przez niską marżę dodatkowego zysku.
  2. W XTB nie ma bezpośredniego dostępu do żadnych obligacji, są tylko ETF-y.Ale też jestem ciekawy, jak to wygląda w innych biurach maklerskich.
  3. Rentowność obligacji jest determinowana przez ich cenę rynkową.

jak kupić amerykańskie obligacje

Musimy uwzględnić tu co najmniej koszty, potencjalne zyski i to kiedy zainwestowane w obligacje pieniądze będą nam potrzebne. Zakup ten jest też inny od dotychczasowych, bo ma on określony horyzont czasowy. Tak jak ETF-y na akcje najchętniej trzymałbym wiecznie, a obligacje skarbowe aż do wygaśnięcia tak w przypadku tego ETF-a zamierzam zamknąć pozycję w momencie jak jego cena powróci do lokalnych szczytów. Replikacja jest fizyczna na zasadach samplingu, czyli ETF ten fizycznie kupuje amerykańskie obligacje, chociaż nie ma składu idealnie identycznego jak skład indeksu, który stanowi benchmark. Kupowane są jedynie te papiery, które w teorii powinny zapewnić wyniki zbliżony do indeksu.

Obligacje skarbowe innych państw – czy dają zarobić więcej niż polskie obligacje skarbowe?

Pod warunkiem, że nie będziemy zmuszeni sprzedać tych obligacji przed terminem (bo wtedy dochód z inwestycji zależy od ceny, po której będziemy musieli dobić targu). Obligacje skarbowe są notowane na giełdzie tak https://www.forexeconomic.net/ samo jak akcje lub inne dowolne instrumenty finansowe. Można je kupować niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Z punktu widzenia inwestora nie liczy się, czy kupuje polskie czy amerykańskie papiery dłużne.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca 2024 r. Postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Im dłuższy termin do wygaśnięcia tym spadek w ciągu ostatnich 3 lat był gwałtowniejszy. Ale to też oznacza, że tym większy może być wzrost. Jeżeli coś spadło o 50% ze 100 na 50 to ruch w drugą stronę z 50 na 100 oznacza stopę zwrotu na poziomie 100 %. A pamiętajmy o tym, że wszystkie te obligacje zostaną w dniu wygaśnięcia wykupione po cenie nominalnej.

Obligacje korporacyjne są nieco mniej bezpieczną inwestycją niż obligacje skarbowe, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest wyższe. Prowadzi to do większych wahań cen ETF, ale także do wyższego zysku (obecnie średnia rentowność ETF wynosi ok. 3% rocznie). Niemniej jednak może to być bardzo sensowny sposób na dywersyfikację geograficzną i jednocześnie walutową. Zamiast trzymać w polskim banku dolary, których oprocentowanie będzie bliskie zeru, można te dolary „zaparkować” na kilka lat w obligacje i mieć z tego np.

Sprawdźmy teraz fundusze na obligacje stałoprocentowe o nieco dłuższym cyklu życia. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy my, Polacy, inwestowali w obligacje amerykańskie, niemieckie, hiszpańskie, tureckie itp. Aby kupić obligacje zagraniczne https://www.forexformula.net/ należy założyć konto maklerskie, znaleźć na platformie interesujące nas papiery wartościowe oraz złożyć zlecenie. Różnica pomiędzy zakupem polskich obligacji skarbowych a zagranicznych wynika głównie z tego od kogo pozyskujemy instrument.

Na GPW są również notowane certyfikaty Turbo na 30-latki amerykańskie, obecnie oferujące tylko pozycje krótkie (Short) z dźwignią x3,9 oraz x5,3. Wszystkie, które mają sygnaturę „BO” (niebieski znaczek) są możliwe do samodzielnego zakupu przez internet. W kolejnych kolumnach znajdziecie nazwę emitenta, datę zapadalności obligacji i ostatnią cenę. Warto też spojrzeć na rubrykę „średnia rentowność” oraz „kupon”.

Łącznie od momentu wysłania środków z rachunku PLN i zaksięgowania ich na koncie USD upłynęło około 1 godziny. Trochę dłużej trwało zanim środki zostały zaksięgowane na koncie w XTB. Podejrzewam, że https://www.forexrobotron.info/ to wynika z faktu, że jest to pierwsza operacja w ramach tego rachunku i wymaga ona dodatkowego sprawdzenia. Dokładniej tą zasadę opisałem w jednym z wcześniejszych wpisów z przed kilku miesięcy.

W przypadku ETF-ów na obligacje skarbowe USA o średnim terminie zapadalności (3-7y) największym również jest fundusz od Blackrocka – iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF w wariancie akumulującym odsetki (Acc) z tickerem CBU7. ETF-y na obligacje działają jednak zupełnie inaczej. W dodatku fundusz obligacyjny, w przeciwieństwie do samych obligacji, nie ma daty wygaśnięcia (zapadalności), jest więc poniekąd jedną „niekończącą się obligacją”, składającą się z różnych emisji, które wpływają na jego wycenę. Ogólnie rzecz biorąc, obligacje o dłuższych terminach zapadalności oferują wyższe zyski, ale mogą być również bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych.

W mBank są tylko obligacje z polskiego rynku Catalyst. Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach serwisu analizy i opracowania stanowią wyłącznie wyraz poglądów osobistych redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane.

บทความเพิ่มเติม

Как Удержать Сотрудников В Кризис, Когда Бюджет Компании Ограничен

Стоит проверить склады и посмотреть, нет ли там неликвидных товаров. Например, в мебельном магазине есть модели, которые не продаются месяцами и даже годами. В кризис есть смысл продать их по минимальной цене, а деньги